• -2%
Logopedia PRO - Zabawy Słowem - eduSensus

Logopedia PRO - Zabawy Słowem - eduSensus

1 699,00 zł
1 665,02 zł Zniżka 2%
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 1699.00 zł
Brutto

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy językowe, diagnoza i terapia logopedyczna

Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczyciele przedszkola

Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

21994036
Dostępność: 3 - 21 dni
Ilość

Multimedialny zestaw ćwiczeń podnoszących sprawność językową dzieci oraz wspomagających terapię specyficznych zaburzeń rozwoju języka.

Zastosowanie: profilaktyka logopedyczna, zabawy językowe, diagnoza i terapia logopedyczna

Odbiorcy: logopedzi, terapeuci, nauczyciele przedszkola

Beneficjenci: dzieci uczące się mówić, dzieci z wadami wymowy i/lub zaburzeniami słuchu i komunikacji

W programie ZABAWY SŁOWEM znajdują się:

- dwuczęściowy program multimedialny na pendrive (cz.1 opiera się na materiale nieliterowym, cz.2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania),

- profesjonalny mikrofon,

- przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.

Program ZABAWY SŁOWEM to narzędzie uatrakcyjniające:

- zabawy językowe z dziećmi,

- postępowanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy – ORM).

Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalającego dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem.

Produkt jest propozycją dla:

- nauczycieli,

- logopedów,

- rodziców,

jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Z programu mogą korzystać zarówno osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju języka ich podopiecznych.

Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy, metod uczenia zachowań werbalnych u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (np. technika wyodrębnionych prób, opóźnienie czasowe itp.). Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

ZABAWY SŁOWEM umożliwiają:

- kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,

- indywidualizację procesu terapeutycznego,

- stopniowanie trudności ćwiczeń,

- powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych,

- swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,

- motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych,

- rozwój zasobu leksykalnego dziecka,

- rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego,

- rozwój umiejętności gramatycznych,

- rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi,

- ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania),

- samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy (np. domino, gry planszowe itp.),

- prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki,

- pracę indywidualną i grupową.

ZABAWY SŁOWEM to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów:

- koordynacji wzrokowej,

- koordynacji słuchowej,

- koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

- grafomotoryki,

- logicznego myślenia,

- pamięci,

- spostrzegawczości,

- umiejętności klasyfikacji,

- umiejętności kategoryzacji.

Program ZABAWY SŁOWEM wspiera realizację NOWEJ podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko:

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem,

- rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,

- odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej,

- używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,

- komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy,

- wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,

- wyraża ekspresję twórczą,

- klasyfikuje przedmioty,

- wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

Program współpracuje również z:

- tablicą interaktywną,

- komputerem z panelem dotykowym.