Diagnoza i terapia pedagogiczna

Promocje

Ostatnio przeglądane

Eduterapeutica - Specjalne Potrzeby Edukacyjne Zobacz większe

Eduterapeutica - Specjalne Potrzeby Edukacyjne

21918258

3 - 21 dni

Program multimedialny skierowany jest do wychowawców i nauczycieli przedmiotowych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej.

Więcej szczegółów

3 280,00 zł brutto

Więcej informacji

Program multimedialny skierowany jest do wychowawców i nauczycieli przedmiotowych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji rozwojowej.

Obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • Dysleksja,
 • Dysgrafia,
 • Dysortografia,
 • Dyskalkulia.

Dzięki temu, że program „Eduterapeutica - Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych i matematycznych wśród uczniów:

 • zaniedbań społecznych,
 • niewielkiego deficytu rozwoju intelektualnego,
 • niewielkich problemów widzenia i słyszenia,
 • różnych form nadpobudliwości (np. ADHD),
 • problemów emocjonalnych w tym problemów ze spektrum autyzmu.

Program obejmuje:

 • ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia,
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu.

Zestaw zawiera łącznie ponad 1 000 ćwiczeń multimedialnych, w tym 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi oraz 360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

18 Inne produkty w tej samej kategorii: