• Nowy
Dysleksja PRO 2 Klasy 4-8

Dysleksja PRO 2 Klasy 4-8

3 499,00 zł
Brutto

Narzędzie dla nauczyciela i terapeuty przeznaczone głównie na zajęcia dodatkowe (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się).

21980908
Dostępność: 3 - 21 dni
Ilość

Narzędzie dla nauczyciela i terapeuty przeznaczone głównie na zajęcia dodatkowe (terapia pedagogiczna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się).

Program zawiera ponad 400 różnorodnych ćwiczeń i gier na trzech poziomach trudności przeznaczonych do terapii i profilaktyki specyficznych trudności w nauce czytania i pisania uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Praca z programem ma za zadanie doskonalenie poprawności ortograficznej i językowej uczniów, poszerzanie słownictwa biernego i czynnego, poprawę działania analizatorów wzrokowego i słuchowego, a także kształcenie prawidłowych nawyków podczas tworzenia wypowiedzi pisemnych. Ćwiczenia skonstruowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyków pomagają także poprawić i udoskonalić funkcje poznawcze takie jak pamięć, uwaga i koordynacja wzrokowo-słuchowa. Praca z programem pozwala na pełną indywidualizację zajęć, poprzez tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, a także wbudowane narzędzie do tworzenia kart pracy z gotowych materiałów.

Program multimedialny Dysleksja PRO poziom 2 jest spójny z programem nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII między innymi poprzez ćwiczenie odpowiednich dla danego etapu form wypowiedzi, między innymi opis postaci, list (email) oficjalny oraz rozprawka.

Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem wykorzystywany w pracy z uczniami mającymi inne problemy w edukacji szkolnej oraz z uczniami uczącymi się języka polskiego jako obcego.

PROGRAM POLECANY nauczycielom, terapeutom pedagogicznym do pracy indywidualnej i w małej grupie z uczniami z klas 4-8 na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających umiejętności uczenia się.

Warunki korzystania:

- Bezterminowa licencja na 5 urządzeń: 1x komputer, 4x komputer lub tablet.

- Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu.

- Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

- Gwarancja 2 lata.

Zalety programu:

Program podzielony na 3 poziomy z materiałem językowym dopasowanym do możliwości uczniów:

STARTER, przeznaczony dla uczniów klas IV-V

OPTIMUS przeznaczony dla uczniów klas VI-VII

PRO przeznaczony dla uczniów klas VII-VIII

Ponad 400 ćwiczeń i gier, w tym:

- Innowacyjne dyktanda z automatyczną kontrolą pisowni, niepozwalające na błędny zapis tekstu

- Ćwiczenia rozwijające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych ćwiczonych na lekcjach języka polskiego, w tym tekstów użytkowych oraz rozprawki

- Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, oparte na materiale językowym i pozajęzykowym

- Ćwiczenia poprawiające technikę i tempo czytania, z możliwością nagrywania własnych wypowiedzi

- Generator dyktand graficznych do druku, pozwalających na ćwiczenie grafomotoryki i koordynacji wzrokowej

Narzędzia ułatwiające indywidualizację terapii:

- Generator kart pracy

- Funkcja tworzenia planów terapeutycznych

- Kartoteka ucznia z możliwością śledzenia postępów i generowania raportów

W programie:

- ponad 400 ćwiczeń i gier opartych na materiałach tekstowych, dźwiękowych i graficznych.

- aplikacja terapeuty zawierająca generator kart pracy i posiadająca możliwość tworzenia indywidualnych planów terapeutycznych

Dodatkowa zawartość zestawu:

- 2 drukowane publikacje: przewodnik metodyczny i scenariusze zajęć z gotowymi kartami pracy.

Aktywna tablica 2021-2024

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:

- psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią

- dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.