• -2%
Moc emocji PRO Poziom 2 Klasy 4-8

Moc emocji PRO Poziom 2 Klasy 4-8

2 499,00 zł
2 449,02 zł Zniżka 2%
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 2499.00 zł
Brutto

MOC EMOCJI PRO to specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10-15 lat.

21981283
Dostępność: 3 - 21 dni
Ilość

MOC EMOCJI PRO to specjalistyczny program multimedialny przeznaczony do pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej z uczniami w wieku 10-15 lat.

Będzie doskonałym wsparciem nauczycieli, wychowawców i pedagogów w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas 4-8 szkoły podstawowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów. Dzięki poruszanej w materiałach tematyce pomoże przeprowadzić różnego rodzaju zajęcia wychowawcze, dotyczące m.in. relacji rówieśniczych i rodzinnych, emocji, wyzwań typowych dla okresu dojrzewania czy zagrożeń takich jak cyberprzemoc.

To również narzędzie do pracy z uczniami wymagającymi terapii psychologicznej. Program charakteryzuje się szerokim zakresem oddziaływania, dlatego może być stosowany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Program spełnia wymogi "Aktywna tablica 2020-24" dla szkół kształcących uczniów ze SPE.

Program wspiera nauczycieli, wychowawców i pedagogów w realizacji celów podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej, w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych. Ułatwia rozpoznawanie i efektywne zaspokajanie potrzeb rozwojowych uczniów w zakresie ich emocji i funkcjonowania społecznego.

Moc emocji PRO, Poziom 2 to również doskonała pomoc w prowadzeniu zajęć specjalistycznych z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ze względu na szeroki zakres oddziaływania program może być z powodzeniem stosowany wspomagająco w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

PROGRAM POLECANY

 • wychowawcom, nauczycielom, pedagogom, socjoterapeutom, psychologom;
 • do pracy w grupie z uczniami klas 4-8 (również zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, wymagającymi terapii pedagogicznej bądź psychologicznej);
 • w szkołach i różnego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 • na godzinach wychowawczych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęciach socjoterapeutycznych i świetlicowych, podczas treningu umiejętności społecznych.

W ZESTAWIE

Program zawierający:

 • 60 lekcji multimedialnych: 240 interaktywnych ćwiczeń oraz 60 multimedialnych materiałów edukacyjnych;
 • kreator komiksów wraz z propozycjami wykorzystania tego narzędzia na zajęciach;
 • materiały dydaktyczne w formie pdf;
 • 2 drukowane publikacje: przewodnik metodyczny i gotowe scenariusze zajęć wraz z kartami pracy i kartami obserwacji ucznia.

Atuty programu to:

 • różnorodność tematyki (z uwzględnieniem relacji rówieśniczych i rodzinnych, sfery uczuć, typowych wyzwań okresu dojrzewania, a także trudnych sytuacji, takich jak np. cyberprzemoc, depresja, żałoba);
 • stała struktura zajęć z praktyczną obudową metodyczną (gotowe scenariusze zajęć, karty pracy, przewodnik metodyczny);
 • atrakcyjna forma zajęć – animowane filmy i komiksy, prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne.

Gwarancja jakości

 • Autorami i konsultantami merytorycznymi programu są doświadczeni nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy dziecięcy oraz terapeuci.,
 • 20 lat doświadczenia w tworzeniu terapeutycznych programów multimedialnych.

Zakres tematyczny

Realizacja programu umożliwia omówienie takich zagadnień jak:

 • praca z różnicami, umiejętność współpracy, wzajemna pomoc, empatia;
 • umiejętność komunikacji, rozwiązywanie konfliktów, reagowanie na przemoc;
 • radzenie sobie z emocjami własnymi i innych osób;
 • relacje rodzinne i rówieśnicze (przyjaźń, miłość, lojalność, wsparcie);
 • wprowadzenie w świat wartości (szacunek, szczerość, wdzięczność);
 • dbałość o kondycję psychiczną i fizyczną w okresie dojrzewania;
 • kultura osobista, zasady zachowania w grupie;
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach (stres, presja społeczna)
 • odpowiedzialność, świadome podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem, wybór zawodu
 • odkrywanie swoich mocnych stron, rozwijanie talentów, budowanie poczucia własnej wartości
 • radzenie sobie z informacjami płynącymi z mediów, media społecznościowe, korzystanie z telefonu.

W programie Moc emocji PRO, Poziom 2 materiał nauczania został podzielony na trzy poziomy (odpowiadające grupom wiekowym w klasach 4-8). Układ zagadnień zakłada systematyczny przyrost wiedzy i rozwój umiejętności.

Na każdym poziomie przewidziano 20 tematów (każdy z nich realizowany jest podczas jednego lub dwóch spotkań z uczniami), co przy równomiernym rozłożeniu pracy zapewnia materiał dydaktyczny na cały rok szkolny.