7 WALIZEK – Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii

7 WALIZEK – Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii

88,00 zł
Brutto

Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Przedstawiona w niej metoda zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, a siedem różnych inteligencji.

30200018
Dostępność: 3 - 21 dni
Ilość

Jest to pozycja adresowana do terapeutów oraz nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Przedstawiona w niej metoda zakłada, że każdy z nas posiada nie jedną, a siedem różnych inteligencji.

Są to: inteligencja słowna, wizualno-przestrzenna, logiczno-matematyczna, muzyczna, fizyczno-kinestetyczna i intrapersonalna. To, które z nich są dominujące, decyduje, jakie metody są najskuteczniejsze do przyswajania wiedzy, także ortografii.

Do książki dołączono teczki, w których znajdują się wszystkie potrzebne teksty i inne materiały (m.in. karty pracy do skserowania). W teczce znajduje się także zbiór ponad 700 wyrazów z rz, ż, ó, u, h i ch do wycięcia i wykorzystania w trakcie zabaw (ortobanki).