PUS - To już potrafię 3 - Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

PUS - To już potrafię 3 - Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające

21,00 zł
Brutto

To już potrafię 3 - Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to trzecia z serii 4 książeczek PUS pt. “To już potrafię”, skierowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Format: 168 x 235 mm, stron: 32

30000028
Dostępność: 3 - 21 dni
Ilość

To już potrafię 3 - Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające to trzecia z serii 4 książeczek PUS pt. “To już potrafię”, skierowanej do dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Zawierają one bogaty i uporządkowany materiał, który pozwala utrwalić i sprawdzić wiadomości z zakresu matematyki, kształcenia językowego i środowiska społeczno-przyrodniczego.

Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

To już potrafię 3 obejmuje:

Zagadnienia z matematyki:

- obrazowe przedstawienie działań matematycznych: dodawania i mnożenia,

- mnożenie jako suma jednakowych składników,

- obliczanie brakującego składnika, odjemnej, czynnika i dzielnika,

- doskonalenie działań matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenia i dzielenia,

- obliczanie obwodu prostokąta lub brakującego boku,

- zadania tekstowe,

- działania z niewiadomą,

- działania matematyczne z wykorzystaniem znaków: >,=,<,

Zagadnienia ze środowiska społeczno-przyrodniczego:

- wiadomości dotyczące historii Polski,

- tradycji,

- symboli narodowych,

- wybitnych Polaków,

- warzywa uprawiane w ogrodzie,

- pory roku w przysłowiach ludowych,

- zagadki dotyczące zawodów,

- rozpoznawanie owoców,

- znajomość podstawowych znaków drogowych,

Zagadnienia z języka polskiego:

- czytanie tekstu ze zrozumieniem: pojedynczych zdań, przysłów, zagadek i tekstów literackich znanych autorów: J. Brzechwy, A. Fredry, J. Tuwima,

- uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami wynikającymi z kontekstu i logicznego następstwa zdarzeń,

- uogólnianie różnych pojęć,

- określanie ich wspólnym słowem, np.: mały, wielki, średni, to wielkości,

- analiza i synteza słuchowa wyrazów,

- rozwój słuchu fonematycznego,

- ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z niewymiennymi: rz, ż, ó, u, ch, h,

- ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z zakończeniami: arz, aż, uje,

- ćwiczenia poprawności pisowni wyrazów z wymiennymi: rz, ż, ó, u,

- dobieranie zakończeń zdań na zasadzie rymu lub logicznego następstwa zdarzeń,

- rozpoznawanie części mowy: rzeczowników, przymiotników, czasowników,

- określanie pytań, na które odpowiadają: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki,

- określanie liczby pojedynczej i mnogiej rzeczowników,

- pisownia wyrazów ze spółgłoskami na końcu, np. lew bo lwy.

To już potrafię 3. Ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające podobnie jak pozostałe książeczki tej serii, mogą być wykorzystywane na lekcjach, ale również na zajęciach wyrównawczych i zajęciach prowadzonych w ramach terapii pedagogicznej. Sprawdzą się też na zajęciach w świetlicy i w czasie zabaw domowych.

Format: 168 x 235 mm, stron: 32