MAXI Kółko i krzyżyk
  • MAXI Kółko i krzyżyk

MAXI Kółko i krzyżyk

347,97 zł
Brutto

Tradycyjna gra w wielkoformatowym wydaniu!
Zabawom ruchowym z udziałem dużych mat podłogowych towarzyszy ogromne zaangażowanie ze strony dzieci. Takie zajęcia to zbiór nieskrępowanej radości i zadowolenia, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu, a zarazem skupieniu uwagi i zainteresowania. 

94640292
Ilość

Tradycyjna gra w wielkoformatowym wydaniu!
Zabawom ruchowym z udziałem dużych mat podłogowych towarzyszy ogromne zaangażowanie ze strony dzieci. Takie zajęcia to zbiór nieskrępowanej radości i zadowolenia, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu, a zarazem skupieniu uwagi i zainteresowania. 
• wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie,
• stwarzają najlepsze warunki do czynnego wypoczynku,
• wzmacniają ogólny rozwój,
• rozwijają sprawność fizyczną,
• wyrabiają dodatnie cechy charakteru: koleżeństwo, umiejętność zespołowego współdziałania i współzawodnictwa,
• zaspokajają potrzebę ruchu,
• zmuszają do samokontroli.
Zabawy i gry ruchowe na dużych matach mają dużą wartość edukacyjną i rewalidacyjną.
Wym. maty: 90 x 90 x 3 cm, wym. kostek: 30 x 30 x 3 cm