Pochodzenie i produkcja żywności - mleko, pieczywo, miód

Pochodzenie i produkcja żywności - mleko, pieczywo, miód

543,00 zł
Brutto

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I - III kształcenia zintegrowanego.

22500203
Dostępność: 3 - 21 dni
Ilość

Środek dydaktyczny przeznaczony jest do wykorzystania na zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej i na lekcjach w klasach I - III kształcenia zintegrowanego.
Prezentowany środek dydaktyczny zgodny jest z wymaganiami programowymi wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji polonistycznej, środowiskowej, przyrodniczej, technicznej.
Stwarza nauczycielowi możliwości swobodnego wykorzystania na zajęciach i lekcjach szkolnych. Na prezentowaną pomoc dydaktyczną składają się zestawy trzech historyjek obrazkowych, prezentujących tematykę pochodzenia i produkcji mleka, pieczywa i miodu oraz zestaw trzech historyjek prezentujących tematykę pochodzenia i zastosowania cukru, oleju i soli. Historyjki namalowane są na planszach formatu B3, w sposób trafi ający do wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obrazki są czytelne, bogato ilustrowane i kolorowe, posiadają rzepy, które dają nauczycielowi możliwość przyczepiania odpowiednich napisów (wyrazów tematycznych) do globalnego czytania przez dzieci. Zastosowanie historyjek obrazkowych rozwija myślenie, procesy poznawcze i działa na wyobraźnię dziecka.

Pakiet edukacyjnych plansza zawiera: 17 plansz o wym. 47,5 x 63 cm, które są oprawione są w listwy z zawieszką, 34 kart B-3, 319 elementów ruchomych, tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej, poradnik metodyczny dla nauczyciela.

 

Tematy plansz:
Część A Mleko( Krowy na pastwisku, W udojni, Droga do mleczarni, W mleczarni, W sklepie, Spożywanie posiłku (produkty mleczarskie).
Część B Pieczywo: (Sianie ziarna, Żniwa, W młynie, W piekarni, W sklepie, Spożywanie posiłku - pieczywo.
Część C Miód: ( Łąka, Pasieka, Rodzaje miodu,W sklepie, Spożywanie posiłku – miód.