W celu złożenia reklamacji prosimy o wypełnienie pisma (do pobrania tutaj) i następnie przesłanie go mailem - reklamacje@educol.pl, faksem - (58) 532-19-88, lub listownie na adres firmy.

Aby zgłoszenie zostało przyjęte do realizacji niezbędne są dane:

  • Numer dokumentu zakupu
  • dane płatnika
  • informację o reklamowanym towarze
  • data otrzymania towaru oraz zauważenia wady
  • zdjęcie
  • w przypadku uszkodzeń podczas transportu – protokół szkody spisany z kurierem

Warunki reklamacji:

  • Uszkodzenie w transporcie – 3 dni od dnia dostawy
  • Rozbieżności ilościowe – 5 dni od dnia dostawy
  • Reklamacje jakościowe – 14 dni od dnia dostawy